Donation for positive orphan

အရင္တီ ျမန္မာျပည္မွာ အလုုပ္လုုပ္တံုုးက အတူတူ အလုုပ္လုုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕ေလးပါ ခုုတေလာ ပေရာဂ်က္ေတြ ရပ္တာဘာညာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔လိုု႔ တင္ျပလာတာပါ။ တီ တိုု႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုုလႈ ၾကဖိုု႔ ရွိပါတယ္ စိတ္ဝင္စားရင္ စာဘတ္သူေတြလဲပါနိုုင္ပါတယ္။ ေနာင္ဘဝ တီခ်မ္းႀကီးနဲ႔ ခုုလိုုပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေရစက္ပါနိုုင္ၾကေအာင္ေပါ့ေနာ္။

Donation for positive orphan

@font-face { font-family: “Arial”; }@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }@font-face { font-family: “Tahoma”; }@font-face { font-family: “Trebuchet MS”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }p.Default, li.Default, div.Default { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }span.InternetLink { color: navy; text-decoration: underline; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; } Donation for the education of the positive orphans “Kho Nar Yar” is a community based organisation providing social services in healthcare, educational assistance and looking after the positive and surviving orphans in North Oakkalapa Township with the support of local and international donors starting from 2005 and recently due to the suspension of the projects, the positive orphans encounter difficulties in their education for 2011 academic year. We are planning to collect contributions from family and friends who are interested in helping fulfill the needs of these children and would like to encourage anyone to contribute as much as you can. Materials needed per child per year School fees 5,000 Myanmar Kyats (USD 8 or THB 230) Textbooks 3,000 Myanmar Kyats (USD 5 or THB 145) School uniforms 5,000 Myanmar Kyats (USD 8 or THB 230)

Umbrellas and ponchos 3,000 Myanmar Kyats (USD 5 or THB 145)

Total 16,000 Myanmar Kyats (USD 26 or THB 750) Recently, there are 45 children who are in need of these assistance materials and you may contribute either for 5 children or 10 children or as much as you want to donate alone or with friends. Those who are interested in donating can contact Aung Myo at +66 (0) 84 671 1135 Addy Chen (aka) Aung Myo 084 671 1135 chenaddy@gmail.com Encs – Appeal for donation from Kho Nar Yar Safe house – List of the children who are in need
@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “Cambria Math”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }@font-face { font-family: “Zawgyi-One”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }

ေပါ့စတစ္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးအလႈ ပါဝင္နိုုင္ရန္ နိုုးေဆာ္ျခင္း

“ခိုုနားရာ” ျပည္တြင္းအေျခ စိုုက္ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႈရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေျမာက္ ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုုနွစ္မွစတင္၍ ေပါ့စတစ္ေဝဒနာရွင္မ်ားနွင့္ က်န္ရစ္သူမိဘမဲ့ ကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရး၊ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး နွင့္ ပညာေရး ဆိုုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးေနခဲ့ရာ လတ္တေလာ ပေရာဂ်က္ ရပ္ဆိုုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပါ့စတစ္ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား သည္ ၂၀၁၁ ခုုနွစ္ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရပါ သည္။ သိုု႔ပါ၍ ၄င္းကေလးမ်ား အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု မိမိတိုု႔ တတ္အားသ၍ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစုု၍ လႈဒါန္း ၾကမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္နိုုင္ၾကေစရန္ နိူးေဆာ္ပါသည္။

လႈဒါန္းမည့္ ပစၥည္းမ်ား


ကေလးတဦးလွ်င္

ေက်ာင္းအပ္ခ ၅၀၀၀ က်ပ္

ဖတ္စာအုုပ္ ၃၀၀၀ က်ပ္

ေက်ာင္းဝတ္စံုု ၅၀၀၀ က်ပ္

ထီးနွင့္ မိုုးကာ ၃၀၀၀ က်ပ္

စုုစုုေပါင္း ၁၆၀၀၀ က်ပ္

ေလာေလာဆယ္ လိုုအပ္လ်က္ ရွိေသာ ကေလးအေရအတြက္မွာ စုုစုုေပါင္း ၄၅ ဦးျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတိုု႔ တတ္နိုုင္သမွ် ကေလး ၅ ဦး ၁၀ ဦး မွသည္ လႈဒါန္းနိုုင္သကဲ့သိုု႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းစုုေပါင္း၍လည္း လႈဒါန္းနိုုင္ၾကပါသည္။

ထိုုင္းနိုုင္ငံတြင္ ေနထိုုင္သူမ်ား စိတ္ပါဝင္စားလွ်င္ ကိုုေအာင္မ်ိဳး (+၆၆) (၀) ၈၄ ၆၇၁ ၁၁၃၅ သုုိ႔ ဆက္သြယ္လႈဒါန္းနိုုင္ပါသည္။

Addy Chen (a) Aung Myo

084 671 1135

chenaddy@gmail.com

ပံုု ကိုု ကလစ္ျပီး အႀကီး ခ်ဲ႕ ၾကည့္ပါ

computer donation for disable group

Dear Friends, Here by I attached the certificate from the group that we donated the computer, photo when my friends donating, and the receipt of the computer. Total cost of the computer we bought is DELL brand, 499,000 kyat which is equivalent to 573.56 USD as of the exchange rate from yesterday. The exchange rates we are using are for kyat is 870 per USD and for baht is 31.5 per USD as of yesterday (19th March 2011 Saturday). The amount that all my friends (including you) contributed are listed as below,

Contributor Kyat Baths Equivalent In USD
Wade 4600 146.03 USD
Ma Su 100,000
Snow 1600 50.79 USD
Ma Swe Zin Thet 500 15.87 USD
I filled in for the rest.

Thanks for all those contributed, on behalf of the group I would like to say thanks and really appreciated it. Keep up the good deeds. CheersAddy

seeking donation for one computer(pls right click on the photo for the bigger view)
Dear all, Please see the attached pamphlet for the activities of the disable group situated near BOC bus stop, Innsein T/S, Yangon. The group is a Self help support group of disable people formed, run by and for disable people. Recently they had got funding from one of the Japanese NGO and will start running the project which will provide different services for disable people very soon, but sad thing is there is not much funding allocated for the office equipments, but only activities funding. Hence, we are planning to donate two laptop computers to them so that they will be able to run their project efficiently plus have access to internet and emails so that they can communicate with wider community for fund raising activities and all. (We are also planning to set up the air-card system which can use with recent mobile connection for accessing internet and emails in Ygn). A group of local people working for different INGOs and running their own local NGO called COMREG (Community Response Group, address: 29-A, 1st Floor, Zayar Thiri Street, Hledan, Kamayut, Yangon. email: comreg.myanmar@gmail.com) is donating one computer and I am in charge to collect donation for one computer, each will cost approximately about 550 USD or 5 lakhs in Myanmar Kyats. The computer will purchase locally and donate to the group directly. Therefore I am writing to you as my friends who are always in the first line of doing such good deeds to be part of this donation activity. If you are interested in being part of this donation, then please contact me. We will then share the receipt and the pic of donation afterward.
For those in Yangon and are interested to donate please give me the amount only and I will arrange on “how”. Thanks for your good deeds please keep it up. Cheers Addy Aung Myo Htut @ Addy Chen
Coordinator (pos MSM Working Group)
Asia Pacific Network of people living with HIV/AIDS
addy@apnplus.org
chenaddy@gmail.com
+66 8 4671 1135

APN+ Office
51/2,3rd floor Ruam Rudee Bldg.III
Soi Ruam Rudee,Ploenchit Rd.,
Lumpini,Pathumwan,
Bangkok 10330 THAILAND
Office :+66 2 2557477-78 Ext: 108
Fax :+66 2 2557479