ကိုုျမေသာင္း ေရးတဲ့စာအရင္က ဒီလိုု စာေတြစိတ္ဝင္စားေလ့မရွိပါဘူး ခုုတေစာင္ေတာ့ ၾကိဳက္မိတယ္။ အီးေမးလ္ကေန ပီဒီအက္ဖ္ နဲ႔ ေရာက္လာတာပါ ပီဒီအက္ဖ္ မတင္တတ္လိုု႔ ေဂ်ပက္ လုုပ္ျပန္တင္လိုုက္တယ္ ကလစ္ေခါက္၍ ၾကည့္ၾကကုုန္။

ေဟာင္းေရွာ…? (ကိုုယ္တိုုင္ေမး ကိုုယ္တိုုင္ေျဖ)

ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာသလဲ….?

သူကိုုယ့္ကိုု ခ်စ္တာ ေသခ်ာသလား? ကိုုယ္သူ႔ကိုုခ်စ္တာ ေသခ်ာသလား? ဒီေန႔ ေနသာမွာေသခ်ာသလား? မိုုးရြာမွာေသခ်ာသလား? ျမန္မာ အသင္း ေဘာလံုုးပြဲမွာ နိုုင္မွာေသခ်ာသလား? ေဒၚလာေစ်း တက္မွာ ေသခ်ာသလား? ေပ်ာ္ရမွာေသခ်ာသလား? ငိုုရမွာေသခ်ာသလား?

ဘဝမွာ ေသခ်ာမႈ က ပိုုမ်ားသလား၊ မေသခ်ာမႈ က ပိုုမ်ားသလား? မေသခ်ာဘူးဆိုုတာကေရာ ေသခ်ာရဲ႕လား? ေသခ်ာပါတယ္ဆိုုတာကေရာ ေသခ်ာရဲ႕လား?

ငရဲႀကီးမွာ ေသခ်ာသလား? နိဗၺာန္ေရာက္မွာေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား? ငရဲရွိတာေကာ ေသခ်ာသလား? နိဗၺာန္ရွိတာေကာ ေသခ်ာသလား?

အေၾကြးေပးမွာ ေသခ်ာသလား? အေၾကြးျပန္ရမွာေကာ ေသခ်ာသလား?

မကုုရင္ ေသမွာေသခ်ာသလား? ကုုရင္ေကာ ေပ်ာက္မွာေသခ်ာသလား?

တကယ္ခ်စ္တာေသခ်ာသလား? ယူျဖစ္မွာ ေသခ်ာသလား? အိမ္ပါတာေသခ်ာသလား? ကားပါတာေသခ်ာသလား? အကုုန္ပါတယ္ဆိုုရင္ေကာ ေသခ်ာသလား?

အလုုပ္ရမွာ ေသခ်ာလား? လစာမ်ားတာေသခ်ာသလား? လူထုုအတြက္ လုုပ္ေနပါတယ္ဆိုုတာကေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား? တကယ္ေသခ်ာရဲ႕လား?

“ယူ”ထားသေလာက္ ျပန္မ“အန္”လိုု႔ “ယူအန္”လိုု႔ ေခၚတာေသခ်ာသလား? ယူနိုုက္တက္ နတ္သင္းမိုု႔လိုု႔ ယူအန္လိုု႔ေခၚတာေသခ်ာသလား?

ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုေရာေသခ်ာသလား? သူ႔အတြက္ကေကာ ေသခ်ာသလား? အေျခအေနကေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား?
ယူလိုုက္ရင္ ပိုုေသခ်ာမလား? မယူျဖစ္ရင္ေကာ (ခ်စ္တာ…)ေသခ်ာလား? စာခ်ဳပ္ကေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား? စိတ္က ပိုုေသခ်ာသလား? စိတ္မပါဘဲ စာခ်ဳပ္ႀကီးပဲဆိုုရင္ေကာ ေသခ်ာလား?

အိမ္ေထာင္ျပဳတာ ေသခ်ာသလား? အပ်ိဳ လူပ်ိဳ လုုပ္တာ ပိုုေသခ်ာသလား? အနာဂတ္အတြက္ေသခ်ာတာလား? ပစၥဳပၺန္ အတြက္ေသခ်ာတာလား? အတိတ္ကေကာ ေသခ်ာခဲ့ရဲ႕႕လား?

ေညာင္ေစ့ေလာက္လႈရင္ ေညာင္ပင္ေလာက္ရမွာ ေသခ်ာလား? စိတ္ထားတတ္ရင္ေကာ ေသခ်ာမွာလား? ေကာင္းတာလုုပ္ရင္ေကာ ေကာင္းတာ ျပန္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာမွာလား? ခုုဘဝမွာ ေသခ်ာမွာလား? ေနာက္ဘဝက်မွေသခ်ာမွာလား?

ေၾကာင္ဆိုုတာေကာ ေသခ်ာလား? က်ားဆိုုတာေကာ ေသခ်ာသလား? ေၾကာင္ေၾကာင္ က်ားက်ား ျဖစ္ေနတာ က ပိုုေသခ်ာသလား?

ကေလးယူမွာ ေသခ်ာသလား? ကေလး ရမွာေသခ်ာသလား? ေယာက်္ားေလးဆိုုတာ ေသခ်ာသလား? မိန္းကေလး ဆိုုတာေသခ်ာသလား?

ေယာက်္ား ကိုုယ္ခႏၶာ ရွိေပမယ့္ ေယာက်္ားစိတ္ ရွိတာေသခ်ာလား? ေယာက်္ားဆိုုရင္ ပိုုျမင့္ျမတ္တယ္ဆိုုတာေသခ်ာသလား? မိန္းမ ဆိုုရင္ ပိုုအူတိုုတယ္ဆိုုတာေသခ်ာသလား?

ထိုုင္ခံုုနဲ႔ ထိုုင္မွာေသခ်ာသလား? ထိုုင္ခံုုရွိရင္ ေကာ ပိုုေသခ်ာသလား?ထိုုင္ခံုုမလႈပ္မွာေကာ ေသခ်ာသလား? ထိုုင္ခံုုမွာ ၾကာၾကာ ထိုုင္ရမွာေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား? ထိုုင္ခံုုပိုုင္ရင္ ေကာ ထိုုင္ရမွာ ေသခ်ာသလား? ထိုုင္ခံုု ကိုုအေမြ ရထားရင္ေကာ ထိုုင္ရမွာေသခ်ာသလား? ထိုုင္သင့္တာေသခ်ာသလား? ထိုုင္ခြင့္ရွိတာ ေသခ်ာရဲ႕လား? ထိုုင္ထိုုက္တာေသခ်ာသလား?

စာေရးေနတာ ေသခ်ာသလား? အက်ိဳးျပဳမွာေသခ်ာသလား? အပ်င္းေျပမွာေသခ်ာသလား? သုုတ ပါမွာ ေသခ်ာသလား? ရသေပးမွာေသခ်ာသလား? ဒါမွမဟုုတ္ ဟာသ နဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာေသခ်ာသလား?

တကယ္ဘတ္တာေသခ်ာသလား? ေသခ်ာဘတ္တာေသခ်ာသလား? တကယ္ခင္လိုု႔ လာတာ ေသခ်ာသလား? ျပန္လာလည္ေစခ်င္လိုု႔ လာတာ က ပိုုေသခ်ာသလား? ျပန္လိုုက္မလည္ရင္ေကာ ေနာက္ထပ္လာမွာေသခ်ာသလား?

ခင္ဖိုု႔ေကာင္းတာေသခ်ာသလား? ဟင္းခ်က္တတ္တာေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား? ေလ်ာက္ေရးေနတာ ေသခ်ာလား? ေစတနာ ထားတာေသခ်ာသလား?
နာမည္ႀကီးခ်င္တာေသခ်ာသလား?

ရည္းစားမ်ားတာေသခ်ာသလား? ကံဆိုုးတာ ေသခ်ာသလား? ခ်စ္တတ္တာေကာ ေသခ်ာရဲ႕လား?

(ေျဖၾကည့္ေနာ္)
အန္တီခ်မ္း said… တေနရာရာမွာ တခုခုကေတာ့ ေသခ်ာမွာပါ
အနည္းဆံုး ဘာမွမေသခ်ာဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ အဲ့ဒီ မေသခ်ာဘူးဆိုတာႀကီးကေတာ့ ေသခ်ာေနအံုးမွာပဲေလေနာ္
ေနာက္တခု ေသခ်ာတာ ရွိေသးတယ္
ေသျခင္းတရားေပါ့

အခန္းဆက္ကေတာ့ ေရးျဖစ္အံုးမွာပါ
ဘတ္တဲ့ လူ အဲ့ေလာက္ မရွိဘူးထင္လို႔ ပ်င္းျပီး ပစ္ထားမိတယ္
ကိုယ့္အျပစ္ပါ
ဆက္ေရးပါ့မယ္
စထားရင္ ဆံုးရမယ္ မွလား
အစေကာင္းမွ အေနွာင္းေသခ်ာမွာေလေနာ္

A Chen
4:29 PM
4th Feb 2011
Friday
Bangkok

တပိုုင္းတစ အေတြးကေလးမ်ား

ဟင္းခ်က္တာခ်ည္းပဲ ေရးခိုုင္းေနၾကလိုု႔ ဟင္းေတြခ်ည္းခ်က္လိုုက္တာ တျခားေတာင္ မေရးတတ္သလိုုျဖစ္ေနျပီ။
နန္းညီ က စနပ္ေရွာ့ပ္ လုုပ္လိုုက္ေတာ့ ကိုုယ္လဲ ကိုုယ့္ အေတြးထဲမွာ ဝင္ေနတဲ့ အရာေတြကိုု ခါထုုတ္လိုုက္ခ်င္တယ္ စာဘတ္သူႀကီး ရဲ႕အျမင္လဲသိခ်င္တာေပါ့။

ေလာေလာဆယ္ ကိုုယ့္အမ်ိဳးတေယာက္ ဘန္ေကာက္မွာ ကင္ဆာ လာကုုေနပါတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ သိပ္မေကာင္းပါေပါ့။ မိသားစုုကလဲ သိထားပါတယ္။ လူနာ ကိုု မခံစားေစခ်င္တာပါပဲ။

ေတြးမိတာေတြက ကိုုယ္တိုု႔ ေတြ ေန႔တဓူဝ အလုုပ္ေတြ လုုပ္၊ အိပ္၊ စား၊ ေန ေနၾကတာ ေသျခင္းတရား ကိုုေမ့ေနသလိုုပဲ။ ကိုုယ္ဆိုု ၂၀၀၃ က ေသျခင္းတရားနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ နီးနီး ကိုုေရာက္ဖူးတာပါ။ ခုုေတာ့လဲ ေမ့ေနသလိုုလိုု ကိုုယ္ပဲ ဘယ္ေတာ့ မွမေသေတာ့မလိုု (ေသျခင္းတရား ကိုု ေမ့ေနတာကိုု ေျပာပါတယ္)
စကားျပန္ဆက္ပါမယ္

ခုုန က အမ်ိဳး….

အင္း ေျပာခ်င္တာ က လူေတြပါ ကိုုယ့္မိသားစုု ထဲမွာ တေယာက္ေယာက္က နာတာရွည္ ျဖစ္ေနျပီ ဆိုုပါေတာ့
မေနရေတာ့ဘူးလဲသိတယ္ ဒါေပမယ့္ က်န္ေနမဲ့ မိသားစုုက ကုုခ်င္ၾကတယ္ လူနာ ကိုုလဲ မကုုခ်င္ဘူး ေသမွာဘဲ လိုု႔ ဘယ္လိုုေျပာထြက္မလဲေနာ္ (ကိုုယ္စဥ္းစားမိတာေလးေတြပါ ကိုုယ့္အမ်ိဳးမိသားစုု ကိုုမဆိုုလိုုသလိုု ဘယ္ မိသားစုု တခုု ကိုုမွလဲ ပါတစ္ကူလာလီး မေျပာခ်င္ပါဘူး ကိုုယ့္အေတြးသက္သက္ပါ)
မိသားစုုကေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေဂးလ္တီ မျဖစ္ခ်င္ၾကဘူးေလေနာ္ ေအာ္ ငါတိုု႔ လုုပ္ေပးနိုုင္သမွ် ေတာ့ လုုပ္ေပးရမွာဘဲ ဝတၱရား ဆိုုတာကလဲ ရွိေသးတယ္ ေနာက္ ဘယ္ မိန္းမေယာက္်ားကမ်ား ကိုုယ့္ ခ်စ္တဲ့ သူတေယာက္ ေရာဂါ ခံစားေနရခ်ိန္မွာ ကိုုယ္တတ္နိုုင္သမွ် မလုုပ္ေပးခ်င္မလဲေနာ္ သားသမီးေတြကလဲ တတ္နိုုင္သမွ် လုုပ္ေပးလိုုက္ခ်င္မွာေပါ့…..ဒါကေတာ့ လူလိုုေတြးတာပါ လူေတြးေတြတာေပါ့

ခုုေျပာမယ့္ဟာကေတာ့ ကိုုယ့္ ပုုဂၢလိက အေတြးပါ စာဘတ္သူလဲ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ကြန္မန္႔ မွာ ေရးခဲ့ေပါ့ တကယ္က ဖိုုရမ္ ေသဘာမ်ိဳးေလး ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္တာပါ အျမင္ေတြ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြ ကိုု နားေထာင္ၾကည့္ခ်င္တာ ပါ

ကိုုယ့္ တသီးပုုဂၢလ အျမင္အရ ေျပာရရင္ေတာ့ ေသမွာလဲသိေနတယ္ (တတ္နိုုင္သမွ် ဆြဲဆန္႔ခ်င္တာ က တပိုုင္း)
ဒါေပမယ့္ ကိုုယ္က သြားကိုု သြားရမွာပဲ အေနွးနဲ႔ အျမန္ပဲ ကြာမယ္ ကိုုယ္လဲ လူ႔ေလာက မွာ ေနသင့္သေလာက္ (ခုုဆိုု ၅၀ ၆၀ တန္းေပါ့) ေနခဲ့ျပီးျပီ ဆိုုရင္ မျဖစ္မေန ရသေလာက္ ကုု ကိုု ကုု အံုုးမယ္ဆိုုတာ အတၱႀကီးတာ သက္သက္ပဲ လိုု႔ ျမင္တယ္

ျမင္ဖူးပါတယ္ ကိုုယ္တိုု႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ နာတာရွည္ျဖစ္ေနတာ ၾကာလွျပီ မိသားစုုကလဲ ကုုတယ္ အိမ္ေတြ ေျမေတြေရာင္းျပီးေတာ့ ရွိရွိသမွ် ကုုန္တဲ့ အထိ ကုုတယ္ ေနာက္ဆံုုးေတာ့လဲ ေသတာပဲ အဲ့ေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုုမွာ ဘာဆိုု ဘာမွ မက်န္ခဲ့ဘူး ကံဆိုုးရင္ အေၾကြးေတြပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ အထိေတာင္ ျဖစ္နိုုင္တယ္

အဲ့လိုုမ်ိဳးဆိုုရင္ ကိုုယ္သာဆိုုရင္ေတာ့ မကုုေတာ့ဘူး တကယ္ေျပာတာ ကိုုယ္ အေသခံမယ္ ေသတာ မထူးဆန္းပါဘူး ျပင္ဆင္ထားဖိုု႔ သာလိုုမယ္ ကိုုယ္က ေတာ့ အရင္တခါက ကိုုယ့္ကိုု ကိုုယ္ ေသလူ လိုု႔ သတ္မွတ္ထားခဲ့ဘူးလိုု႔ မ်ား ဒီလိုု အေတြးေတြ စကားေတြ ေျပာေနတာလား လိုု႔လဲ ေတြးမိပါတယ္
တခါတခါက်ေတာ့လဲ ကိုုယ္ဘာလုုိ႔လူသား သိပ္မဆန္တာလဲ လိုု႔ ေတြးမိတယ္

တခါတခါက်ေတာ့ ျဖစ္သင့္တာ ကိုုပဲ ဦးစားမေပးသင့္ဘူးလား
ေသမယ့္ လူက ေသမွာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ လူေတြအတြက္ ပိုုမစဥ္းစားသင့္ဘူးလား ကိုုယ္ကပဲ အတၱႀကီးတာလား စာနာစိတ္မရွိတာလား ပရယ္တီကယ္ က်တာလား
ေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပါ ေျပာခ်င္တာ ကိုု ေပါက္မယ္ ထင္ပါတယ္ တီခ်မ္းစာဘတ္ရင္ အိုုင္က်ဴကေတာ့ ျမင့္ျပီးသားပဲေလေနာ္
ဒါေပမယ့္ တရားတယ္ဆိုုတာလဲ ဘယ္ရႈ႕ေထာင့္ကေနၾကည့္ျပီ ေျပာတာလဲဆိုုတာ အေပၚမူတည္ တယ္ေပါ့
လူနာ အတြက္တရားသလား က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုု အတြက္ ေကာ တရားသလား ဘာဘာညာညာ ေလ်ာက္ေတြးၾကည့္တာပါ

ကဲ စာဘတ္သူလဲ ဝိုုင္းေတြးပါအံုုး

A Chen
3:52 PM
28th Jan 2011
Friday
Bangkok

တီခ်မ္း ၂၀၁၁ နယူရီးယား ရီစလူးရွင္း အပ္ဒိတ္

တီခ်မ္း ၂၀၁၁ နယူရီးယား ရီစလူးရွင္း အပ္ဒိတ္ ၁၄-၂၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ရန္ကုန္ သြားပါမယ္

၁၈-၂၁ ပုဂံ ထရက္ရွာ ဟိုတယ္ မွာ နွပ္ပါမယ္ ဓါတ္ပံုရိုက္မယ္ ယဥ္ယဥ္ဆိုင္မွာ တိုးတိုးဆိုင္မွာ ထမင္းသြားစားမယ္

ရန္ကုန္ေရာက္လ်င္ စားရန္ အစားအေသာက္ စာရင္း

 1. စေကာ့ေစ်း တံတားေအာက္မွ ၾကာဇံ ဝက္သား
 2. စေကာ့ေစ်း အက္ဖ္အမ္အိုင္ေရွ႕နား ညေနေစ်းမွ စေလဇီးသီးယို
 3. ေျမနီကုန္း ပဒံုမာ ပန္းျခံနားမွ အဖိုးႀကီး ဝက္သားတုတ္ထိုး
 4. သမိုင္းလမ္းစံု စြဲလမ္း ေၾကးအိုး (ဆီခ်က္)၊ ဖက္ထုပ္ ဆီခ်က္
 5. အိမ္ေအာက္ေစ်းေလးမွ အသုပ္စံု
 6. အိမ္နား လက္ဘတ္ရည္ဆိုင္မွာ ေခါက္ဆြဲသုပ္
 7. ဟက္ပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲ
 8. ေျမနီကုန္း ေစ်းလမ္း (အေပၚမွ) မလိခူး ဗန္းေမာ္ မွ်စ္ခ်ဥ္ ေခါက္ဆြဲ
 9. ပဒံုမာ လမ္း ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ ခ်စ္တီးထမင္း၊ လက္ဘက္ရည္
 10. လသာလမ္း သက္သတ္လြတ္
 11. ၁၂ လမ္း ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲ၊ ဝက္ေခါင္းသုပ္၊ မာလာဟင္း
 12. ၉ လမ္းထိပ္ ျမိတ္ကပ္ေၾကးကိုက္
 13. သံေစ်း နန္းႀကီးသုပ္
 14. လမ္းမေတာ္ ဂဏန္း ေကာ္ေၾကာ္
 15. တိုက်ိဳ ၾကက္ေၾကာ္
 16. ဝါးတန္းလမ္း ၾကက္ေၾကာ္ ဆီထမင္းနယ္
 17. တရုတ္တန္း ဝက္သားေပါင္း၊ ေကာက္ညွင္းထုပ္၊ တုတ္ထိုး
 18. ၁၉ လမ္း အမဲအူျပဳတ္
 19. လမ္း ၂၀ ငါးရံ႕၊ ဘဲသားဆန္ျပဳတ္၊ ၾကက္ေျခေထာက္သုပ္၊ပဲေသြးသုပ္
 20. ၁၉လမ္း ေကြကာအုတ္၊ ၾကက္ဥေပါင္း
 21. လသာ ႏြားနို႕ အီၾကာေကြး
 22. ကာကာ ဆိတ္သား ခါးပတ္ ပလာတာ
 23. ေျမနီကုန္း ဂမုးန္ပြင့္ေဘးကလမ္း (နာမည္ မမွတ္မိ) ၾကာဇံသုပ္
 24. ေျမနီကုန္း ပလာဇာ ေရွ႕က မုန္႔ဟင္းငါး၊ အုန္းနိူ႕ေခါက္ဆြဲ
 25. ၃၇ လမ္း ၂၀၃ ထမင္းဆိုင္ မွ ဆိတ္သားဆီခ်က္၊ ဝက္ေခါင္းသုပ္၊ ပဲၾကီးနပ္၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း
 26. စေကားေစ်း အေနာက္ဘက္ ေအာင္မဂၤလာ အမဲလံုးေခါက္ဆြဲ
 27. အက္စ္အက္စ္စီ မ်က္ေစာင္းထိုးလမ္းနားက (လမ္းနာမည္ မမွတ္မိ ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းဘက္ကဝင္ရင္ ေတာ့ေၾကးအိုး လမ္းနဲ႔ နွစ္ဘက္ေပါက္တဲ့လမ္း) ဝက္ေခါင္းသုပ္၊ဝက္ေျခေထာက္စြပ္ျပဳတ္
 28. စဥ္႔အိုးတမ္းလမ္းက ၾကာဇံဆီခ်က္၊ ကန္စြန္းရြက္သုပ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီဒိန္ခ်ဥ္ေဖ်ာ္ရည္၊သီးစံု ယူအက္စ္ေအ၊ သေဘၤာသီး ေဖ်ာ္ရည္ မလို္င္မ်ားမ်ား
 29. နဝေဒးလမ္း က ရည္းစားေဟာင္း ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုင္က ဟင္းထုပ္
 30. ၃၇ လမ္း အလယ္ဘေလာခ္ နမ့္ခမ္း ထမင္းဆိုင္က ပံုစား
 31. ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း က်ိဳင္းတံု ၇၈၆ ထမင္းဆိုင္က ၾကက္ေျခာက္စပ္ေၾကာ္ နဲ႔ မႈိကန္စြန္း
 32. ဆိပ္ကမ္းသာ ေအာက္ဘေလာခ္ က မုန္႔ဟင္းခါး
 33. ပဒံုမာ ပန္းျခံေထာင့္ က ထမင္းေပါင္း၊ ဝက္ေခါင္းသုပ္၊ စြပ္ျပဳတ္
 34. လမ္းမေတာ္ ထိပ္ ဝက္သား သံုးထပ္သား ထမင္းေၾကာ္
 35. ေျမနီကုန္း ၾကက္လ်ာစြန္း ဒံေပါက္၊ ဆူးေလ နီလာ ဒံေပါက္
 36. ၉လမ္း ထိတ္နားက လက္ဘက္သုပ္
 37. အဝိုင္းထိတ္ ရခိုင္မုန္႔တီသုပ္
 38. ေစ်းေကြ႕ မုန္႔ဟင္းခါး၊ အုန္းနို႔
 39. လွည္းတမ္း ညီအမ ၾကာဇံခ်က္၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ ထမင္းသုပ္
 40. ဖီးလ္ ထမင္းသုပ္
 41. ေရႊပုစြန္ ဖာလူဒါ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ
 42. ၁၃ လမ္း ဒိန္ခ်ဥ္
 43. ေရႊေတာင္တန္းလမ္း ေဒၚခြ်န္း မွ်စ္ခ်ဥ္ ေကာ္ပ်ံ႕စိမ္း
 44. ေရႊေတာင္တန္းလမ္း အလယ္ဘေလာခ္ ဝက္ေျခေထာက္ ေခါက္ဆြဲ
 45. လသာ ေရႊလိပ္ျပာ ဖက္ထုပ္ေၾကာ္
 46. ေဆာက္လုပ္ေရးမွတ္တိုင္ နဝေဒးလမ္းထိပ္ the Ritz cafe’ က အားလူးကင္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေပါင္မုန္႔ ပုစြန္ နွမ္းကပ္
 47. စိတ္တိုင္းက် ဆိတ္စြပ္နံျပား ၾကက္သားပလာတာ
 48. စမူဆာ
 49. ေအာင္သုခ ျမန္မာထမင္းဆိုင္
 50. ေျမနီကုန္းဦးေျပာင္
 51. ရန္ကင္း ဆယ့္နွစ္လံုုးတန္း စံပယ္ ဆီခ်က္ ဆန္ျပဳတ္
 52. အေနာက္ရန္ကင္း စက္မႈတစ္ ေကြ႕ ကီးမားပလာတာ
 53. …..

ေလာေလာဆယ္ သတိရတာေတြ အရင္ေရးထားတာ ေနာက္ သတိရရင္ ထပ္အပ္ဒိတ္ လုပ္ပါမယ္ …. A Chen 8:27 PM 14th Jan 2011 Friday Home Bangkok

နွစ္ကူးည

နွစ္ကူးည

နန္းညီက နွစ္ကူးည အေၾကာင္းေရးေတာ့ ကိုယ္လဲ နွစ္သစ္ ကို ကိုယ္ဘယ္လိုျဖတ္ကူးသလဲ ေရးခ်င္လာမိတယ္။ ခုတေလာ က တကယ္ကို အေတြးေတြေကာ အေရးေတြပါ ခန္းေနတာပါ။ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရဲ႕ ဘေလာခ္ေတြ ကို လိုက္လိုက္ဘတ္ျပီး စာေရးခ်င္စိတ္ေတြကို ကူးယူေနရတဲ့ အျဖစ္ေရာက္ေနတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အလုပ္မ်ားမ်ား တကယ္ေရးျဖစ္ၾကတဲ့ သူေတြဆိုေတာ့ေလ။ အားလဲက်တယ္၊ တျပိဳင္တည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္လဲ အားမရေတြျဖစ္မိတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္းေလးက အလုပ္ေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ခုပဲၾကည့္ လိုက္ဘတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထြက္လာတာေပါ့။ နွစ္သစ္ကူးေတြ ကိုယ့္ဘဝမွာ အခု ၂၀ ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ေလာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးခဲ့ျပီ။ ငယ္ငယ္တံုးကေတာ့ နွစ္ကူးည ဆိုတာ ေက်ာင္းပိတ္တဲ့ည အကင္ေတြ စားရတဲ့ည အရက္ေတြ လူႀကီးေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ နည္းနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသာက္ခြင့္ရတဲ့ ည ေနာက္ အရြယ္ေလး နည္းနည္းရလာေတာ့ ကန္ေဘာင္ မွာ ကူးတဲ့ နွစ္သစ္ည က်ိဳက္ထီးရိုးမွာ ကုန္ဆံုးတဲ့ နွစ္သစ္ည နိုက္ကလပ္မွာ ကုန္ဆံုးတဲ့ နွစ္သစ္ည စတာေတြ ၾကံဳလာရပါတယ္။ နွစ္သစ္ည က ဘာအဓိပၸာယ္ရွိလဲ….? ကိုယ္တခါမွ ေသခ်ာမေတြးခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အတြက္က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြ ဘာေတြ ဆိုတာ သိပ္အေရးမပါလို႔ပဲ။ ကိုယ္က ေမြးေန႔ ကိုလဲ အေထြအထူး မလုပ္တတ္ဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေမြးေန႔ ကိုလဲ သတိတရ မွတ္မထားတတ္ဘူး။ ရည္းစားေတြလဲ မွတ္မထားတတ္ဘူး (မွတ္ရမယ္ ဆိုရင္လဲ နည္းနည္းေတာ့ မ်ားမယ္) ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ကိုယ့္ေမြးဖြားသားခ်င္းေတြ ေကာ အေမ ေကာေတာင္ ကိုယ္မမွတ္မိတတ္ဘူး။ အဲ့ေတာ့ နွစ္သစ္ည ဆိုတာကလဲ ကိုယ့္အတြက္ ေတာ့ ဘာမွပိုမထူးျခားတဲ့ ၂၄ နာရီရွိတဲ့ ရက္တရက္ပါပဲ။ အိပ္ရာကထ ရင္ မ်က္နွာသစ္မယ္ အစာစားမယ္ လုပ္စရာရွိတာလုပ္မယ္ ေရခ်ိဳးမယ္ ေကာ္ဖီေသာက္မယ္ ပံုမွန္ပါပဲ။
အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ အေဖာ္ေကာင္းရင္ ခရီးထြက္မယ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုျပီး တေနရာရာ သြားၾကမယ္ ေပ်ာ္မယ္ ပါးမယ္ စားမယ္ေသာက္မယ္ နည္းနည္းပိုလာတယ္ မထြက္ရလို႔လဲ ကိုယ္က ဆူပူေကာက္ခ်ိတ္ေနမယ့္ လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ ဝတၳဳ ေကာင္းေကာင္း တအုပ္ရွိရင္ ေကာ္ဖီေကာင္းေကာင္းတခြက္ရွိရင္လဲ နွစ္ကူးည က ျပည့္စံုပါတယ္။ အစကေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ပံုေလးတင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာတာနဲ႔ ပိုစ့္ေလးေရးမိတာ။ ေရးရင္နဲ႔ ေတြး ေတြးရင္းနဲ႔ ေရးေပါ့။

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ တံုးက ေတာ့ ေထာင္စုနွစ္ ဘာညာ နည္းနည္းေတာ့ လူေတြ ရင္ခုန္လို႔ ကိုယ္ေတာင္ လိုက္ခုန္ေသးတယ္။ ေနာက္ ဝိုင္တူးေက ေၾကာင့္လဲပါတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့လဲ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပါပဲ ၂၄ နာရီက ၁ နာရီ ပိုမလာပါဘူး။ ေလ်ာ့လဲမသြားပါဘူး။ ေဟာအခု ေနာက္ ၂၁ ရာစု ရဲ႕ ဆယ္စုနွစ္ တခု ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရျပန္ေတာ့မယ္။ တေလာကေတာ့ မာရာ ကလန္ဒါ ေတြ ကမာၻပ်က္မယ့္ေန႔ေတြ ျဖစ္လာေသးေတာ့ ေနရထိုင္ရတာေတာင္ လႈပ္တုတ္တုတ္ (ကိုယ့္ကေတာ့ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္) ေျပာသားပဲ ဘာမွထူးမျခားပါဘူးလို႔ ကိုယ့္မိုတိုကေတာ့ ရွင္းတယ္ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို ျမန္ျမန္သံုး သူမ်ား ပိုက္ဆံကို ေခ်းပီးသံုး ဒါပဲ။

ဒီတနွစ္ နွစ္ကူးညလဲ ထူးမျခားနားပဲ ျဖတ္ကူးမယ္လို႔ ၾကံရြယ္ခဲ့တာပါ။ ေမာင္သာ ကိုယ္နဲ႔ တူတူရွိရင္ ကမာၻႀကီးတခုလံုး ဒမ္ဒီးဒီးဟိုင္းပဲေလေနာ္။ ဒါေပမယ့္ မထင္မွတ္ဘဲ ဒီနွစ္ နွစ္ကူးည ေလးကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေရာ ေမာင္နဲ႔ပါ မဲေစာက္လို႔ေခၚတဲ့ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ျမိဳ႕ငယ္ေလးရဲ႕ အာရွလမ္းမႀကီး လို႔ ေခၚတဲ့ ဟိုင္းေဝး လမ္းမႀကီးေဘးမွာ ထူးထူးျခားျခား ညဘက္ ပစ္ကနစ္ထြက္ရင္း ကုန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နွစ္ကူး မီးရႈးမီးပန္းေတြနဲ႔ အရက္ေတြေသာက္ ဓါတ္ပံုေတြ ဘာေတြရိုက္ေပါ့။ တကယ္ကေတာ့ ပုဂံ မွာ နွစ္ကူး ကို ကုန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလးတခုေတာ့ ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲ စကားမက်န္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ ပုဂံမွာက နွစ္ကူး ရယ္လို႔ မွမဟုတ္ပါဘူး ညေနတိုင္းလွေနတဲ့ ေနရာဆိုလို႔ ကမာၻေပၚမွာ ပုဂံပဲရွိတာပဲဟာေနာ္။ ေနာင္မ်ားမွေတာ့ ၾကံဳအံုးမွာ ပါ ပုဂံရယ္။ အင္း အဲ့လိုေတြးလိုက္ျပန္ေတာ့ တခါက ပုဂံက တခ်စ္ကိုေတာင္ သတိရလိုက္မိေသး။ မိညီမ ေျပာသလိုပဲ ကိုယ့္စိတ္ေတြ ပုဂံ ရႈခင္းနဲ႔ တူတူ လြင့္လို႔ ကိုယ္ကလဲ လႊင့္လို႔ေပါ့….. A Chen 4:24 PM Friday 7th Jan 2011 Bangkok

အာပလာ ဆားခ်က္ (မဘတ္ခ်င္မဘတ္နဲ႔)

ကဗ်ာ တပုဒ္ ေမြးဖြားျခင္း သို႔ အင္စပေရးရွင္းရွာျခင္း သို႔ အာယား လ်ာယား ရွိမိျခင္း သို႔ ကိုယ္စာေတြ ဘယ္လိုေရးမိေစသလဲ ဘယ္လိုေဝဖန္မႈေတြ ေပးတတ္သလဲ သိေစခ်င္တာ ပါ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဆားခ်က္တာေပါ့ တင္စရာမရွိလို႔ ၾကဳတ္ၾကက္လိ လိုက္တာ ၾကိဳက္ေသာ္ရွိမၾကိဳက္ေသာ္ရွိေပါ့ေနာ္ တခုခု ရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လဲ ေကာင္းတာေပါ့ တယ္ေတာ့မထင္ 3:17 PM me: ေကာ္ဖီခြက္လဲေအးေနျပီ
နင္ေလ ငါ့လဲ ေမ့ေနျပီ
မျမင္ေပမယ့္လဲ ေတြးေနသည္
ေဝးေနေသးသည္
ေဆြးေနေသးသည္ 3:20 PM BS: မနက္ခင္းလည္း ေအးလာၿပီ
နင္လည္း လြမ္းဖို႔ ေမ့တတ္ၿပီ
မေတြးေပမယ့္ ေတြ႕ေနသည္
ေအးေနေသးသည္
ေတြးေနေသးသည္

7 minutes

3:28 PM me: နင္အဲ့လိုေရးလိုက္ေတာ့ ငါဆက္မေရးတတ္ေတာ့ဘူးဟ ဟိဟိ BS: ဟဲ့ဘာလို႔တုန္း ပံုစံဆင္ေနလို႔လား me: မဟုတ္ဘူး အေၾကာင္းအရာ ရွာမရေတာ့လို႔ 3:29 PM ေနအံုူ အံုး နင္တခုခု ထပ္ေရးၾကည့္ အီး လိုျဖစ္ျဖစ္ စကားမစပ္ နင္ဘာေတြ လုပ္ေနတာတံုး ေတာ္ေတာ္သံေခ်းတက္သြားတယ္ေနာ္ BS: ေဝါအိတ္ဒ္ေဒးအတြက္ ဂရက္ထေနတာဟ 3:30 PM အင္း ငါ သိပ္မေရးျဖစ္ဘူး me: မဟုတ္ဘူး BS: သူမ်ားေရးတာေတြပဲဖတ္ေနတာ အခုတေလာက me: ေရးထားတာေတြ မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာေနတာ BS: ေအးေလ ေၾသာ အိုေက ငါ့ဟန္နဲ႔ငါ ေျပာင္းေရးၾကည့္မယ္ ေနဦး 3:31 PM ငွင္းငွင္း 3:32 PM me: အာ မဟုတ္ဘူး နင္ခုတေလာ ေရးတဲ့ အီး ကဗ်ာေတြ က မေကာင္းဘူးလို႔ 3:33 PM နင့္အီးေတြ သံေခ်းတက္ေနျပီလို႔ေျပာတာ နင္အရင္ အက္ေဆးေတြ ေရးတာ အရမ္းေကာင္းတယ္ေလ ခုတေလာ နင့္ကဗ်ာေတြ ဟို ပိုးဟပ္ တို႔ ဘာတို႔ ေတာ္ေတာ္ညံ့တယ္ ဘုတ္ဆံု ကြာလတီ မမွီဘူးလို႔ေျပာခ်င္တာ BS: ေဟ 3:34 PM ငါ့ကို အဲလို feedback ေပးမယ့္သူလည္းမရွိဘူးေလဟာ 3:36 PM ေနမထြက္ခင္ ေအးခဲသြားတတ္တဲ့
ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရဲ႕ လကၤာပဲ့သံလည္း
မၾကားရတာၾကာၿပီ
မတရားဘူးဟာ . . . ဆိုတဲ့ရႈိက္သံတစ္ဝက္
ေကာ္ဖီတစ္ခြက္နဲ႔
ဂေလဂေခ် ကဗ်ာကေျခသည္ပါ။
ျခစ္ျခစ္ေတာက္ေအာင္ . . . . ခါးတယ္။ me: စကားမစပ္ နင့္စာေတြနင္အကုန္ကူးထားလား BS: ဟင့္အင္း me: အဲ ေနအံုး ငါအားရင္လုပ္ေပးမယ္ 3:37 PM ဒါေပမယ့္ မာတီပလိုင္းက ဝင္မထားရင္ ဘတ္လို႔ေတာင္မရဘူးမွလား BS: ေအး ဟုတ္တယ္ဟ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို ငါက ငါ့ေဘာ္ေဘာ္ေတြပဲ ေတြ႕ရေအာင္လုပ္ထားတာ ျပန္ျဖဳတ္လိုက္မယ္ 3:38 PM me: ေအး ငါ့ကိုလင့္ခ္ေပး BS: www.botesone.multiply.com 3:39 PM me: နင္က ခြဲမွတ္ထားလား ငါ့လို ကက္အလိုက္ေလ နင့္ဓါတ္ပံုပိုစ့္ေတြေတာ့ မယူဘူးေလ ေနာ္ ကဗ်ာေတြ စာေတြပဲ BS: ဟားဟား ေအးပါ ဓာတ္ပံုေတြက အရမ္း personal ျဖစ္တယ္ ခိခိ 3:40 PM me: အဲ့တာဆို နင့္ စာလင့္ပဲတိုက္ရိုက္ေပး ငါကူးေပးမယ္ 3:41 PM BS: အိုေကသယ္ရင္း me: ေကာမန္႔ေတြေကာ ယူမလား မယူေတာ့ဘူးေနာ္ ငါပို႔ေပးၾကည့္မယ္ BS: ဟင့္အင္း ကြန္မန့္ေတာ့ မလိုခ်င္ဘူးဟ 3:42 PM http://botesone.multiply.com/journal 3:43 PM me: ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ အခုပို႔လိုက္တယ္ 3:44 PM နင့္ ဘိုစာေတြက တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္သလို ျဖစ္ေနတယ္ ငါဥပမာ တခု ပို႔ျပမယ္ နင္ေရးတာ အဲ့လိုျဖစ္ေနတယ္ ဥပမာ ဟာ ငါတို႔ ျမန္မာ လိုေျပာသလိုမ်ိဳး ဘိုေတြက မေျပာဘူးေလ 3:45 PM ငါ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ေရးတာ နင့္ကိုျပမယ္ ေကာင္းလို႔ မဟုတ္ဘူး မေကာင္းလို႔ နင္ေရွာင္လို႔ရေအာင္ေနာ္ 3:46 PM [Jh hey still there

12 minutes

3:59 PM BS: ေအး သယ္ရင္း ရွဴရွဴသြားေပါက္တာ ေနဦး ငါဖတ္ၾကည့္လိုက္မယ္ me: ၾကာ္လိုက္တာ နင္ေတာ္ေတာ္အေၾကာရွည္ 4:00 PM ေအး ငါေျပာခ်င္တာ ခုနက ငါနင့္ကို still there လို႔ေမးတယ္ အျ့တာ နင္ရွိေသးလားလို႔ ငါေျပာခ်င္တာ အဲ့တာကိုနင္လဲသိတယ္ တခါတခါက်ေတာ့္ ငါတို႔က ျမန္မာလိုစဥ္းစားျပီး အီးလိုေရးတဲ့ အခါက်ရင္ BS: ေအး .. ေျပာ me: နင္တည္ရွိေနေသးလားလို႔ ေရးမိတတ္တယ္ ေပါက္လား ဟိဟိ 4:01 PM ငါကမ်ား နင့္ကိုဆရာလုပ္ေနေသးတယ္ေနာ္ နင့္အီးက ငါ့ထက္ပိုေကာင္းတာ ကိူ အန္နတီးေဝး BS: ေအး ေပါက္တယ္ me: သယ္ရင္း BS: ႏိုးႏိုး me: နင္ေဒါင္းၾကည့္ျပီးျပီလား ငါအခု ေကာ္ပီလုပ္ေနတာ ျပီးေတာ့မယ္ BS: အခုေဒါင္းမလို႔သယ္ရင္း me: ျပီးရင္ နင့္ကို ငါ ေဝ့ါေကာ ပီဒီအက္ဖ္ ေကာ ပို႔မယ္ 4:02 PM ျပီးမွ နင္ ျပန္အက္ဒစ္လုပ္ေလ နင္တျခားဟာေတြ ယူထားတာ တာရာစာေတြ ဘာညာ ေလ နင့္ ကဗ်ာေတြခ်ည္းပဲ ျပန္စုေလ အဲ့လိုေပါ့ BS: အိုေက … သယ္ရင္း။ me: blogspot က တခုေကာင္းတာ ဒီလို ကက္ေတြခြဲလို႔ရတယ္ ဟ BS: ငါ အက္ဒစ္လုပ္ၿပီးရင္ နင့္ကို ျပန္ပို႔ေပးမယ္ me: ဒါေတြရွိတယ္

* cities thoughts (6)
* coffee table booklet (3)
* diary (24)
* Haikus (4)
* jewel’s songs ခံစားမႈမ်ား (7)
* jewel’s ကဗ်ာမ်ား (3)
* my sketches (drawing) (2)
* Scattering thoughts (13)
* tag (1)
* ကိုယ္ပိုင္ English ကဗ်ာမ်ား (17)
* ကိုယ္ပိုင္ ကဗ်ာမ်ား (50)
* စကားႀကီးစကားက်ယ္ (1)
* ဆိုက္ကိုတက္စ္ (3)
* တီခ်မ္း ခရီးသြားျခင္း (8)
* တီခ်မ္း ပံုေျပာမယ္ (2)
* တီခ်မ္း ဟင္းခ်က္ျခင္း (24)
* တီခ်မ္းေျပာတဲ့ အခ်စ္ ဒႆနမ်ား (36)
* တီခ်မ္းေျပာတဲ့ အခ်စ္ ဒႆနမ်ား -၂ (9)
* တီတီခ်မ္း (14)
* တီတီခ်မ္း အင္တာဗ်ဴး (3)
* ပံုေတြ (2)
* ဗဟုသုတမ်ား (4)
* သက္တံ႔ ေတြရဲ႕အဆံုးမွာ (ေပးစာမ်ား) (49)
* သီခ်င္း ခံစားမႈမ်ား (17)
* ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စ ခ်စ္ျခင္းေလးေတြ (1)
* အခန္းဆက္ဝတၳဳရွည္ (10)
* အတြဲ ကဗ်ာမ်ား (32)
* အေတြးမ်ား (1)
* ေဆာင္းပါး (41)
* ေပးစာမ်ား(letters) (22)
* ေမာင့္ ကဗ်ာမ်ား (3)
* ေမြးေန႔ဆုေတာင္း ကဗ်ာမ်ား (12)
* ေရာက္တတ္ရာရာ (19)
* ျပဇာတ္ (1)
* ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း (5) အဲ့တာ ငါ့စာေတြ 4:03 PM လိုခ်င္တာ ရွာယ့ဳပဲ သိလား ေတြ႔လား နင္နဲ႔ ငါစပ္တူေရးတဲ့ ကဗ်ာေတြ လိုခ်င္ရင္ အတြဲကဗ်ာ ရွာလိုက္ရံုပဲ BS: ေအးသယ္ရင္း 4:04 PM ေဟ့ .. ဘေလာ့စေပါ့နဲ႔ ေဝါ့ဒ္ပရက္စ္ ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းလဲ 4:05 PM လား 4:06 PM me: ငါကေတာ့ ဘေလာခ္စေပါ့ ကိုပိုၾကိဳက္တယ္ 4:07 PM ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက ျမန္မာျပည္မွာ ဖြင့္မရတာပဲ ဘေလာခ္စေပါ့က ဂူဂဲလ္ ဘဇ္ နဲ႔ ဖဘ မွာလဲ လင့္ခ္ လို႔ရတယ္ေလ BS: ေအး ဟုတ္တယ္ ဒါေပမယ့္ ေဝါ့ဒ္ပရက္စ္က ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္တယ္ သယ္ရင္း 4:08 PM ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလး me: ေအး ေဝါ့ပရက္က နင္ျမန္မာျပည္ကေနေရးရတာ ပိုအဆင္ေျပမယ္ ေလ 4:09 PM အစကေန ျပန္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အျ့တာနဲ႔ပဲ လုပ္ ေနအံုး ငါ ၁ ဖိုင္ ခ်င္းစီ ပို႔ရမလား အကုန္တြဲပို႔ရင္ နင္ေဒါင္းရတာ အဆင္ေျပမလား စုစုေပါင္း ၉ မ်ာက္နွာပဲေနာ္ 4:10 PM BS: ဇစ္ဖိုင္နဲ႔ အကုန္တြဲပို႔လုိက္သယ္ရင္း … ဟုတ္တယ္ ၉မ်က္ႏွာပဲ 4:11 PM me: ငါ ရီျဗဴးေတြလဲ ကူးေပးမယ္ သည္ရင္း မိုက္တယ္ေလ စာအုပ္ထုတ္လို႔ရတယ္ ခိခိ

5 minutes

4:16 PM BS: ဂ်ဴးလိုလား ဟားဟား 4:17 PM me: ေအး ေနအံုး ငါေျပာခ်င္တာ နင္ေတြ႔လား ဟိုအက္ေဆးကေန သူက အရမ္းကို အတိၱသယဝုတၱိ ျဖစ္ေနတာေလ 4:19 PM BS: ေအးဟုတ္တယ္ ဖြဲ႔ႏြဲ႕လြန္းၿပီး ဘဝမဆန္ဘူး 4:20 PM စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္း မရွိဘူး သူမ်ားကို ေျပာရတာ အရသာရွိလိုက္တာ 4:22 PM me: အဲ့တာေျပာတာေလ သူ႔ကိုသူ ရွိတ္ရွိတ္မ်ားမွတ္ေနလားမသိဘူး ေရးတာ က မေကာင္းလိုက္တာ 4:23 PM ဟိဟိ BS: ဟားဟားဟား နင့္ဘဲလား 4:26 PM me: no par 4:27 PM ေတာ္ေတာ္ကိုခံစားလို႔မရတာ ဂရမ္မာေတြမွားတာ ကိုမေျပာေသးဘူးေနာ္ 4:28 PM BS: ဟီးဟီး ျမန္မာေတြ ဟစ္ေဟာ့ပ္ ကို အီးလို ဆိုသလိုေပ့ါ ဘယ့္ႏွာၾကီးတုန္း me: ေတာ္လိုက္ေတာ့ ေတာ္လိုက္ေတာ့ BS: ေမးရမလို ခိခိ me: ဟိုေဂ်ာက္ဂ်က္နဲ႔ သံသာဝင္းဆိုတာ ၾကားဘူးတယ္မွလား ငါ့ကိုငါသတ္ေသခ်င္တယ္ 4:29 PM BS: ဟင့္အင္း ျမန္မာေတြရဲ႕ ဒံုခ်ပ္ဒံခ်ပ္ဆိုတာနဲ႔ အာရံုကေျပာင္းၿပီးသာ း 4:30 PM me: ေအး ငါအဓိက ေျပာခ်င္တာက နင္ေနာက္ပိုင္းေရးတဲ့ အီးကဗ်ာေတြက အဲ့လိုျဖစ္လာေနတယ္ဆိုတာပဲ တဂိုး ဟိဟိ 4:31 PM BS: ေသေရာ 🙁 ဒါေပမယ့္ A Visit ကဗ်ာေလးေလာက္ထိကေတာ့ ေကာင္းတုန္းပဲ ဒါေတာ့ နင္မျငင္းနဲ႔ me: ငါျပန္ဘတ္မယ္ ေနာက္ပိုင္းလို႔ ငါေျပာပါတယ္ BS: ေအး ျပန္ဖတ္ 4:32 PM အဲဒါေတာ့ ငါလက္ခံတယ္ ေနာက္ပိုင္းဟာေတြက ဗမာလိုေရးၿပီးမွ ျပန္ထားတာေတြ me: အဲ့တာဆိုးတာပဲ BS: A Visit က အီးလို ေတြးၿပီး အီးလိုေရးတာ me: ေရးရင္လဲ ျမန္မာလို မေတြးနဲ႔ေလ နင္ အီးစာအုပ္ေတြဒီေလာက္ဘတ္ေနတာ 4:33 PM BS: အင္း အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းအီးေတြကို ျဖဳတ္ခ် ပစ္လိုက္ရမလားသယ္ရင္း ေနာ္ 4:35 PM me: ေအး ေကာ္ပီေတာ့ထားေပါ့ ကဗ်ာေကိုပ်က္ေစတယ္ဟ 4:37 PM BS: ေအးပါ

6 minutes

4:43 PM me: rr မမ ပို႔လိုက္ျပီေနာ္ 4:44 PM မရရင္ ျပန္ေျပာ ေသးသြားေပါက္ျပန္ျပီလား 4:46 PM BS: ေဟ့ ကို သြားရွာတာ 4:49 PM me: ေရာက္လား BS: ေအးေရာက္ၿပီးသယ္ရင္း ေဒါင္းလိုက္ဦးမယ္ 4:52 PM me: kk ေက်းဇူးေနာ္ BS: ဟီးဟီးဟီး 4:53 PM ငါ့မွာ နင့္လို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း စုစုေဆာင္းေဆာင္းရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးရွိလို႔ေတာ္ေသးတယ္ ေဟ့ စကားမစပ္ 4:54 PM နင္အခုနကပို႔လိုက္တဲ့ PSN ရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းမွာပါတဲ့ Workshop ေတြက ဘယ္မွာလုပ္မွာလဲ … ငါ့ေကာင္ေတြကို ျပန္ရွင္းျပေပးမလို႔ ငါဖတ္တာ သိပ္မရွင္းဘူး 4:55 PM me: သူက နွစ္နွစ္ ပရိုဂရမ္ အေရြးခံရရင္ သင္တန္းေတြတက္ရမယ္ သင္တန္းေတြက မတူတဲ့နိုင္ငံေတြမွၾ လုပ္မွာ ငါ့ပေရာဂ်က္ကလဲေခၚဖို႔ရွိတယ္ ေပါ့စတစ္ႀကီးပဲ အျ့လို ေသခ်ာဘတ္ေလဟာ 4:56 PM BS: သင္တန္းေတြလုပ္မွာေတြ႕တယ္ေလဟာ .. ဘယ္မွာလုပ္မလဲ မေရးထားလို႔ အိုေက ငါတို႔ဆီကေကာင္ေတြ ေလွ်ာက္ၾကမယ္

7 minutes

5:03 PM me: ဖဘ မွာ ငါ့ပံုေတြေတြ႔လား 5:04 PM BS: ဖင္တုံးလံုးပံုေတြလား ဟဲ့ နင္ တက္တူး ထိုးထားတာလား 5:06 PM me: this is one secret i never tell
u know u love me
XOXO gossip girl LOL BS: ဟားဟား မိုက္တယ္ တက္တူးက 5:09 PM me: နွစ္ခုေနာ္ ဟဲ့ ငါပို႔တာ နင့္ကဗ်ာေတြ ေဒါင္းလို႔ရလား BS: ေအး 30% ေရာက္ေနၿပီ

5 minutes

5:14 PM me: ါသသိူကခု တငအ့ အ့ေအ ဥၾြ 5:15 PM BS: ေဟ

9 minutes

5:24 PM BS: အားပါးပါး သိုင္းက်ဴးသယ္ရင္း ေဟ့ me: အားပါးပါး ဘာပါး BS: ငါေတာ္ေတာ္ေရးခဲ့တာပဲေနာ္ me: ငါ့ေလာက္ေတာ့မရွိေသးပါဘူးေအ 5:25 PM BS: ငါေရးတာေတြအဲေလာက္မ်ားေနမယ္ မထင္ခဲ့ဘူး နင္က လွတာကိုး ခိခိ အေၾကာင္းအရာေပါတာေပါ့ ငါက ကုန္ၾကမ္းရွားတယ္ me: ေအး နင္က စကားလံုးပဲ ေပါတာ BS: စိတ္ကူးလည္း ေပါပါ့