ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါခ်စ္သူ


ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါခ်စ္သူ
ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါလား ခ်စ္သူ
ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ တံတားႀကီး ဆီကိုေပါ့
နာမည္ ဆန္းဆန္း ေက်ာ္ၾကားလွတယ္
ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါလား ခ်စ္သူ
ထူးဆန္း႐ိုးရာ နဲ႔ ရွမ္းရြာေလးေတြဆီကိုေပါ့
ေတာင္ပတ္လမ္းေပၚ တူတူေလ်ာက္ရင္း
လတ္ဆတ္ေလေတြ ရႈၾကမယ္ေလ
ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါလား ခ်စ္သူ
ဒုဌဝတီျမစ္ကမ္းနေဘး
တသြင္သြင္ေတး နဲ႔ စိမ္းျမျမ အလွ
ေအးခ်မ္းခ်င္ေသးတယ္
ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါလားခ်စ္သူ
ၿမိဳ႕ဦး ေဘာ္ႀကိဳ ေစတီေတာ္ကို
တူတူဖူးရင္း ဆုေတြ ေတာင္းၾကမယ္ေလ
ၿမိဳ႕ကို တပတ္ စက္ဘီးစီးၾကတဲ့ခါ
မင့္ခါးကို ကိုယ္ဖက္ထားမွာေပါ့
ကိုယ္ကို ေခၚသြားပါခ်စ္သူ
လူသူေတြ နဲ႔ ေဝးတဲ့
တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေယာက္ထဲကမာၻကိုေလ
ကိုယ့္ကို ေခၚသြားပါခ်စ္သူ
ခ်မ္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *